Elektrické součásti (váhy vzduchu, snímače,lambda sondy,čidla apod.)

Elektrosoučásti

Pokud se vyskytne závada elektrických součástí vozidla je vždy nutné přiložit k reklamačnímu protokolu kopii velkého technického průkazu a výpis chybových kódů/hlášek z diagnostiky. Tento výpis z diagnostického zařízení je požadován na veškeré elektronické díly (váhy vzduchu, EGR, AGR, lambda sondy, škrtící klapky, čidla atd).

Reklamace autobaterie

Baterie bude podrobena důkladným testům pro zjištění, zda obsahuje výrobní vadu. Záruka se vztahuje pouze na baterie s výrobní vadou.

Baterii nelze zasílat poštou nebo běžnými přepravními službami, neboť obsahuje kyselinu (elektrolyt). Zabalení baterie do krabice, aby nebylo vidět, co je obsahem, proto není řešení. U takového balení může při převozu dojít k převrácení baterie a tím vytečení elektrolytu. Za takto poškozenou baterii tedy nemůžeme nést odpovědnost. Neposílejte autobaterie nebo motobaterie zabalené do neprůhledných krabic Českou poštou nebo klasickými přepravci, mohou se poškodit.

Při zasílání je bezpodmínečně nutné označit balík štítkem "NEKLOPIT - KYSELINOVÁ BATERIE"