Obchodní podmínky

Veškeré zboží nabízené v eshopu je nové a je na něj poskytována záruční doba až 24 měsíců od data zakoupení.

 

 

OSOBNÍ ODBĚR

 • platba za zboží u osobního odběru je možná pouze předem převodem na náš účet. Stačí nám zaslat potvrzení o provedení platby na náš účet.
 • zboží je nutné objednat přes eshop nebo email (nejsme kamenná prodejna/pouze výdej již objednaného a zaplaceného zboží)
 • zboží, které je dostupné na skladech je možné mít u nás už následující den, při objednání do 17h (platí v pracovní dny Po-Pá). 
 • prosíme o uvádění skutečných informací, což se týká především emailu, kde vám dorazí zpráva o vyzvednutí zásilky
 • pokud si přejete objednávku zrušit, stačí napsat na email info@carsshop.cz , že už o zboží nemáte zájem. 

 

DOPRAVA

Doprava
 
 

 • Zboží zasíláme pouze na území ČR.
 • Zboží je zasílané pomocí kurýrní služby Professional Parcel Logistic ( PPL ) . Jedná se tedy o externí firmu, nikoliv našeho firemního dopravce. Veškerá komunikace po námi expedovaném zboží a následnému předání zásilky kurýrní službě je už tedy mezi Vámi a PPL. Ta Vás včas kontaktuje s informací o doručení zásilky. Pokud si chcete změnit čas doručení, změna dodací adresy, informace o doručení zásilky, tak to vše je třeba řešit přímo s kurýrem nebo na infolince PPL 840 775 775. Při předání zboží kurýrovi Vám ihned zasíláme kód zásilky. 
 • Info o dopravci zde : www.ppl.cz
 • Cena poštovného a balného je u PPL služby od 80,- Kč. Cena dobírky  je 30,- Kč.  Informace o službě PPL - Soukromý balík (skladné zboží do krabice max. 30kg). 
 •  Za zboží je možné také zaplatit převodem na účet 212058204/0300. Zboží odesíláme až po přičtení částky na náš účet. Doprava u zakoupeného zboží nad 3 500 Kč s DPH je zdarma(pouze u zásilky do 50Kg) platí se pouze v případě zaslání zboží na dobírku 30 Kč. U služby PPL je většinou možné zaplatit za zboží při převzetí i platební kartou. 
 • U nadrozměrných nebo neskladných zásilek je účtována doprava 140 Kč = 1 balík (za každý další díl výfuku je třeba započítat částku +140 Kč). Cena dobírky je 30 KčPPL SPRINT
 • V případě zboží přesahující limity rozměrů a váhy (autoskla) Vámi vybraného dopravce Vás kontaktujeme a nabídneme alternativní způsob dopravy.
 • Zboží balíme do bublinkové a černé stretchové fólie a celá zásilka je přelepena bezpečnostní páskou s naším logem.

Informace byly převzaty z webu doručovací společnosti PPL zde : Pokyny při reklamaci dopravy PPL (poškození balíčku,obsahu).


REKLAMACE ZBOŽÍ

Protokol pro reklamaci zboží naleznete zde Reklamační protokol. Prosíme o vytisknutí a vypsání požadovaných údajů. Tento protokol po té přidejte k reklamovanému zboží.

 1. Reklamační řád eshopu CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň vychází u maloobchodních zákazníků z Občanského zákoníku a u zákazníků z řad podnikatelů z Obchodního zákoníku.
 2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou zákazník prokazatelně nezpůsobil, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň, za vady prodaného výrobku. Koupi musí zákazník prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.
 3. Zboží prodávané eshopem CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo ( nutno uvést SPZ ) namontována součástka, která je předmětem reklamace ( identifikace podle objednacího kódu zboží ). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu a stav tachometru při reklamaci. U diagnostikovatelných dílů sériovou diagnostikou a filtrů pevných částic je třeba doložit výpis paměti závad příslušné řídící jednotky, příp. naměřených parametrů.
 4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je:
  • předložení vadného výrobku
  • uplatnění reklamace v záruční lhůtě
  • předložení faktury nebo účtenky
  • předložení dokladu o odborné montáži
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, je-li koncovým spotřebitelem a v době dvanácti (12) měsíců, je-li podnikatelem, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

U vztahů, které podléhají Občanskému zákoníku rozhodne o reklamaci CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Sepíšeme se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen nám poskytnout všechny požadované údaje o vozidle.

Tento reklamační řád je platný od 1.12. 2013

 

 Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne následujícího po dni kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a musí být v původním obale výrobce.

 1. Díl/y prosím pečlivě zabalte do ochranného obalu či krabice. Na krabici výrobce dílu, nelepte žádné etikety přepravce či adresy. 

2. Ke zboží přidejte kopii faktury s dopsaným číslem bankovního účtu, kam budou převedeny peníze za vrácené zboží. Stačí nás také informovat emailem na který byla objednávka uskutečněna a napsat nám, že odstupujete od smlouvy a zboží budete vracet. V tomto emailu uveďte číslo bankovního účtu. Doporučujeme vyplnit a přidat ke vracenému zboží tento formulář Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy .

3. Jako dopravu pro vrácení zboží můžete zvolit Českou poštu (doporučený balíček do 2kg nebo balík do ruky nad 2kg) nebo jej můžete vrátit i osobně.

 
Adresa pro vrácení zboží je:
CarsShop.cz-Lukáš Kiedroň,
Petřvaldská 369/30a
Havířov-Šumbark
736 01

 

4. Pokud vracíte pouze některou položku z objednávky, tak se vyfakturované poštovné nevrací. Pokud vracíte kompletní zásilku, tak je Vám vyplacena zpět i částka za poštovné k Vám. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5. Při splnění těchto podmínek Vám jsou peníze vráceny nejpozději do 14 pracovních dnů.

 

ZÁLOHOVANÉ NÁHRADNÍ DÍLY

V eshopu máme také náhradní díly a autodíly, u kterých je vyžadována záloha za starý díl. Ta se vrací kupujícímu zpět na uvedený bankovní účet do 30 kalendářních dnů oproti dodání starého dílu stejného typu. Jedná se především o alternátory Valeo/Bosch, startéry Valeo/Bosch, servočeradla TRW, řídící mechanismy TRW, brzdové třmeny (TRW, NK, ATE,Bosch,Ferodo), dále i některé váhy vzduchu výrobce BOSCH pro výměnný způsob. O této záloze budete v co nejkratším termínu informováni po odeslání objednávky. V případě Vašeho nesouhlasu s touto zálohou nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

Podmínky, za kterých vratnou část nelze vrátit ! 
• díly jiné značky než jaká je dodávána firmou www.carsshop.cz (originální značky)
• poškozené díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením 
• upravené díly, vyhořelé díly 
• díly z havárií a násilných demontáží 
• nekompletní díly 
• díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením 
• znečištěné díly a díly nezbavené olejových náplní 
• díly s poškozenými těsnicími plochami 
• díly, které neodpovídají typu 
• silně zkorodované díly, chybějící, či uražené konektory 
• otevřené přístroje
• Kritéria pro vrácení starého třmenu
- je kompletní, tak jak je zobrazen v katalogu
- nemá poškozené a nadměrné opotřebované vedení třmenu
- nemá poškozené a nadměrné opotřebované úchytné části
- nejsou poškozené závity
- je přesně stejného typu jako zakoupený

 

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a odběratelem zboží řeší obecné soudy.
 • Odběratel zboží, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. 
 • Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. 
 • Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s odběratelem zboží pokud je odběratel služeb neodmítne.
 • Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

OBJEDNÁVKA A CENA ZBOŽÍ

 • Brzdové kotouče je ve většině případů možné zakoupit pouze v sudém počtu. Týká se to ojediněle i brzdových bubnů. Ve většině případů lze zakoupit buben i v počtu jednoho kusu (zákazník bude o této skutečnosti informován). Brzdové čelisti a destičky jsou dodávány vždy v počtu 4 kusů v balení.
 • Tlumiče Monroe u kterých začíná katalogový kód písmenem E nebo D lze zakoupit jen v počtu dvou kusů. Týká se to i tlumičů od výrobce TRW. (Jsou baleny výrobcem po dvou kusech, nelze prodat po jednom kuse)
 • CarsShop.cz (Lukáš Kiedroň) si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 • Hlavním způsobem nakupování v eshopu je vložení zboží do košíku a po té odeslání objednávky. Zboží lze objednávat také emailem.
 • Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné informace o kupujícím (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon).

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
 • Před případnou nutností stornování ze strany prodávajícího, bude tento bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou.
 • V případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu vrácena.

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Skladem do 24h =  objednávky přijaté do 17.00h v pracovní dny (pondělí až pátek) jsou stadardně odesílány následující pracovní den. Doručeny jsou tedy nejpozději do dvou dnů od objednávky.
 • Aktualizace skladových zásob dílů uváděných na webu probíhá jednou denně (v noci). V případě, že by se díl během dne doprodal, tak budete neprodleně informováni prodávajícím o termínu naskladnění nebo nabídky vhodné alternativy dílu v objednávce.
 • Tabulka s dnem a datumem dodání u produktů v eshopu je pouze orientační. Den dodání se může lišit v případě svátků nebo dovolené.
 • Zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně.
 • Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si CarsShop.cz (Lukáš Kiedroň) vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.
 • v době firemní dovolené není možné rezervovat zboží na skladech dodavatele. Může se tedy stát, že zboží objednané v tomto termínu nebude po skončení dovolené dostupné. Prodejce si vyhrazuje právo na stornování objednávky v případě nedostupnosti objednaného zboží po skončení dovolené. 

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Běžně zboží na dobírku zasíláme přepravní službou PPL. Při přebírání zásilky doporučujeme ihned zboží zkontrolovat. Při případném evidentním mechanickém poškození zásilky tuto zásilku nepřebírejte a okamžitě ji reklamujte u dopravce PPL.
 • Při zjištění případné závady produktu nás neprodleně kontaktujte na telefonu uvedeném na faktuře nebo na webu.
 • Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického, nebo jiného poškození nemůže být brán zřetel.

 

INFORMACE O NABÍZENÝCH DÍLECH

Veškeré nabízené zboží je nové, originalní a pochází od daných výrobců. V obale výrobce např. LUK, Valeo, SKF, INA a mnoha dalších se může občas vyskytovat díl jiného výrobce než je uveden na obalu. Jedná se o díly zakoupené danou společností a ta za kvalitu dodaného dílu ve svém obale ručí svojí značkou.

Např. Bilstein Group - FEBI, SWAG, Blue Print

         Schaeffler Automotive Aftermarket - LUK, INA, FAG, Ruville

         Sachs - TRW, SACHS, Lemförder


ÚDAJE NA STRÁNKÁCH

Veškeré údaje uváděné na webových stránkách CarsShop.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele (prodávajícího). CarsShop.cz (Lukáš Kiedroň) má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní data jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a neposkytneme je třetí straně.
Fakturační a dodací adresa, telefony, IČ a DIČ slouží výhradně pro potřeby expedice zboží a vyhotovení potřebných dokladů. Adresy nepoužijeme k zasílání nevyžádané pošty.

CarsShop.cz 
eshop s autodíly
Lukáš Kiedroň
Havířov-Šumbark
Petřvaldská 30a/369
736 01
IČ:   76439097
DIČ: CZ8705065611
Email: info@carsshop.cz
 
Tato adresa slouží i pro vrácení zboží.