Zálohované díly

ZÁLOHOVANÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Někteří výrobci požadují od nás vratné části, my je tedy musíme požadovat po Vás, jde o to, že výrobce zkoumá příčiny problémů, tak i využívá k recyklaci některé části a díly dále repasuje. Většinou použije např. pouze tělo startéru, čerpadla, brzdového třmenu a podobně.

Jedná se především o tyto díly:

  • alternátory Valeo/Bosch,
  • startéry Valeo/Bosch,
  • servočeradla TRW,
  • řídící mechanismy TRW,
  • brzdové třmeny (TRW, NK, ATE, Bosch, Ferodo),
  • některé váhy vzduchu výrobce BOSCH pro výměnný způsob. 

Upozornění: U některých dílů dopředu neznáme výši zálohy. U takového dílu je uvedena informace, že může být účtována záloha na vratný díl. V takovém případě po uskutečnění objednávky Vás naši pracovníci budou v průběhu vyřizování objednávky kontaktovat a výši zálohy Vám sdělí a cenu připočítají do objednávky. Pokud se zálohou nebudete souhlasit, je možnost bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od kupní smlouvy. Objednávka tak nebude realizována.

Podmínky, za kterých vratnou část nelze vrátit 
• poškozené díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením 
• upravené díly, vyhořelé díly 
• díly z havárií a násilných demontáží 
• nekompletní díly 
• díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením 
• znečištěné díly a díly nezbavené olejových náplní 
• díly s poškozenými těsnicími plochami 
• díly, které neodpovídají typu 
• silně zkorodované díly, chybějící, či uražené konektory 
• otevřené přístroje
• Kritéria pro vrácení starého třmenu
- je kompletní, tak jak je zobrazen v katalogu
- nemá poškozené a nadměrné opotřebované vedení třmenu
- nemá poškozené a nadměrné opotřebované úchytné části
- nejsou poškozené závity
- je přesně stejného typu jako zakoupený
 
Postup pro vrácení starého protikusu:
1.  Vratný díl je třeba zaslat čistý, bez náplní, v originálním obalu nového dílu a pokud má nový díl nějaké zátky, záslepky, štítky, zajišťovací šrouby a podobně, je třeba je přemontovat na díl vracený. Nesmí být zkorodovaný, ani jinak mechanicky poškozený. Bez splnění těchto povinností nebude vratný díl ani poskytnut k posouzení. Kompletnost a oprávněnost vrácení vratného dílu posuzuje výrobce dílu a nebo jeho delegovaný technik. Po schválení vráceného dílu vytvoříme dobropis, který Vám zašleme elektronickou poštou a peníze poukážeme na Váš účet. 
 
2.  Ihned jak obdržíme stanovisko zdali lze nebo nelze díl repasovat, tak budete informováni. V případě, že díl lze repasovat, tak Vám bude vyplacena vratná záloha v plné výši. Pokud díl nelze repasovat, tak Vám bude navrácen a záloha na vratný kus se nevrací.
 
3. Zaslání vratného dílu k posouzení je možné nejpozději do 6 měsíců od nákupu nového dílu. Poté záloha propadá.

Poštovné za zaslání vratného dílu do Autodíly CarsShop.cz hradí zákazník.

Adresa pro zaslání dílu nebo ho zde můžete doručit i osobně:

Lukáš Kiedroň
CarsShop.cz
Petřvaldská 369/30a
736 01 Havířov - Šumbark